KritFunk-konferens 12/5!

Den 12:e maj 2022 anordnar nätverket KritFunk en digital konferens på temat Deltagarbaserad forskning om funktionshinder – möjligheter och utmaningar.

I rapporten ”Forskningen som haltar” (2016) undersökte Lars Lindberg svensk forskning om funktionshinder och konstaterade att den ofta befunnit sig i ett stuprör skilt från både politiken och civilsamhället (länk till rapporten, öppnas i ny flik). I kontrast till detta finns den internationella forskningstraditionen Disability Studies som utvecklades i nära kontakt med funktionshinderrörelser i 70-talets USA och Storbritannien. Centrala idéer och principer har därför funnits från början om ett aktivt deltagande för personer med funktionsnedsättning, inklusive i beslutsfattande kring forskningens syfte och innehåll. Sedan dess har teorier och metoder kring denna typ av inkluderande forskning vidareutvecklats runtom i världen. Ett uttalat syfte är att forskningen ska leda till verklig samhällsförändring för dem det berör. Även Handikappförbunden (numera kallat Funktionsrätt Sverige) har intresserat sig för frågorna i ett projekt som hette Från forskningsobjekt till medaktör, och som beskrivits i en publikation från 2011: Länk till rapporten (öppnas i ny flik).

Syftet med denna digitala konferens har därför två delar:
1. Att höja kunskapen om inkluderande forskningsmetoder inom funktionshinderområdet
2. Att främja idéutbyte mellan forskare och representanter för funktionssättsorganisationer.

Till konferensen välkomnar vi forskarvärlden, civilsamhället och andra intresserade i syfte att synliggöra funktionsrättsfrågor generellt och deltagarbaserad funktionshinderforskning specifikt. Vi hoppas därigenom kunna stärka relationen mellan forskning och rättighetsarbete, och verka för att nyttiggöra forskningen inom samhällsdebatt, politisk påverkan och verksamhetsutveckling – med hög relevans för de grupper av personer med funktionsnedsättning som forskningen berör.

Vi som arrangerar konferensen är KritFunk, svenska nätverket för kritiska funktionshinderstudier. Vi tillhör en ny generation forskare som huvudsakligen hämtar inspiration från och publicerar oss i den internationella forskningstraditionen Critical Disability Studies. Syftet med nätverket är att fungera som en plattform för att vidareutveckla metoder och teoretiska perspektiv, exempelvis gällande deltagarbaserad forskning.

Genom nätverkets internationella kontakter har vi kunnat bjuda in forskare från Storbritannien, Tyskland och Island, som har genomfört deltagarbaserade forskningsprojekt. Vi har även bjudit in representanter från svensk forskning och civilsamhälle till efterföljande panelsamtal.

Schema för dagen, som pågår mellan 9.15 och 16.00:

9.15–9.30: Intro och info (Talad svenska, skrivtolkning på svenska, svensk teckenspråkstolkning, simultantolkning till engelska)

Tema 1: Otillgänglighet som hinder och möjliga strategier: exempel från samarbeten med Döva och personer med intellektuell funktionsnedsättning.

9.30–10.15: Föreläsning 1: Kommunikation utan hinder: Fallet med döva och hörselskadade studenter och lärare inom högskolan. (Talad engelska, engelsk skrivtolkning, svensk teckenspråkstolkning, simultantolkning till svenska)
Talare: Anja Werner, University of Erfurt, Tyskland. Blogginlägg med detaljerad information (öppnas i ny flik): Länk.

10.15–10.30: Paus

Föreläsning 2 (engelska): Att bli kollegor genom inkluderande forskning. (Talad engelska, engelsk skrivtolkning, svensk teckenspråkstolkning, simultantolkning till svenska)
Kristín Björnsdóttir & Ragnar Smárason, Islands universitet. Blogginlägg med detaljerad information (öppnas i ny flik): Länk.

11.15–11.30: Paus

Panelsamtal 1: Vad kan vi ta med oss från föreläsningarna till en svensk kontext? (Talad svenska, skrivtolkning på svenska, svensk teckenspråkstolkning, simultantolkning till engelska)
Deltagare: Emil Erdtman, doktorand på Certec (länk), Frida Ingha, styrelseledamot i STIL och funktionsrättsaktivist (länk), Aline Groth & Therese Wappsell, från projektet Relationer som funkar (länk).

12.00–13.00: Lunchpaus

Tema 2: Samverkan mellan forskning och funktionsrättsorganisationer: exempel från projekt om rätten till ett liv som andra

13.00–13.45: Föreläsning 3: Varför får vi inte drömma? Att samskapa historier om våra egna liv. (Talad engelska, engelsk skrivtolkning, svensk teckenspråkstolkning, simultantolkning till svenska)
Sally Whitney-Mitchell, Katy Evans och Kirsty Liddiard, Sheffields universitet och Changing Our Lives, Storbritannien. Blogginlägg med detaljerad information (öppnas i ny flik): Länk.

13.45–14.00: Paus

14.00–14.45: Föreläsning 4: Reflektioner kring att arbeta med andra: utbyte eller exploatering? (Talad engelska, engelsk skrivtolkning, svensk teckenspråkstolkning, simultantolkning till svenska)
Sarah Earle, The Open University, Storbritannien. Blogginlägg med detaljerad information (öppnas i ny flik): Länk.

14.45–15.00: Paus

15.00–15.30: Panelsamtal 2: Vad kan vi ta med oss från föreläsningarna till en svensk kontext? (Talad svenska, skrivtolkning på svenska, svensk teckenspråkstolkning, simultantolkning till engelska)
Deltagare: Hanna Bertilsdotter-Rosqvist, lektor vid Södertörns högskola (länk), representanter för Sex för alla-projektet, RFSU Malmö (länk), och Hanna Öfors, projektledare för Min sexualitet – min rätt, Funktionsrätt Sverige (länk).

15.30–16.00: Avslutning, övriga frågor (Talad svenska, skrivtolkning på svenska, svensk teckenspråkstolkning, simultantolkning till engelska)


Konferensen arrangeras i samarbete mellan Lunds och Stockholms universitet samt Begripsam (länk).

Tillgänglighet
Digitalt deltagande via Zoom webinar
Teckenspråkstolkning
Skrivtolkning
Språktolkning (från engelska till svenska)

Anmälan: Länk till Eventbrite (öppnas i ny flik).

15 februari 2022

Inlägget postades i

Evenemang

2 comments

  1. Rolf Lund

    Vi forsøker å ha sterkere fokus på brukermedvirkning i vår forskning. Vi har avholdt kurs om brukermedvirkning i forskningen for interesserte brukere.

  2. stg

    Så bra! Har du någon länk där vi kan läsa vidare om det?

Write a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *